Kati-nelio.png

42 KATI HURSTI

Kylatjatunturit pallo some.png

Numerolla 42 Kolarin valtuustoon on tarjolla Hurstin Kati, kohta 50v, kolmen lapsen äiti ja kolarilainen vuodesta 1999 alkaen. Vanhimmat lapset 27v tyttö ja 24v poika jo omaa elämää rakentamassa Turussa, mutta kasvaneet aikuisuuden kynnykselle täällä Kolarissa. Arkeni jaan 16v poikani kanssa, jonka peruskoulu loppusuoralla ja syksyllä vuorossa Kolarin lukio. Olen vakituisessa päivätyössä toimistosihteerinä.

 

Miksi lähdin kuntavaaliehdokkaaksi? Muutamia ajatuksiani.

Haluan olla luottamushenkilönä edesauttamassa päätöksentekokulttuuria, jossa yhteistyö ja avoin keskustelu vaikeistakin asioista toista arvostaen on keskeisessä roolissa. Lopputuloksena sitten päätöksiä, jotka ylläpitävät kunnan pitovoimaa ja vetovoimaa. Saamme nykyiset kolarilaiset pysymään kunnassa veronmaksajina ja innostetaan uusia asukkaita muuttamaan kuntaan!

Mielestäni on tärkeä varmistaa jatkossakin lapsille ja nuorille hyvä ja laadukas kasvun polku varhaiskasvatuksesta aina 2. asteen koulutukseen asti. Lukio-opetuksessa erikoistuminen luonnontieteisiin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja NATURA-suojeltujen Teuravuoman aapasuoalueen ja Tornio- Muoniojoen ytimessä olisi luontevaa. Uskoisin sen lisäävän lukiomme kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa ympäri Suomen.

Opetustilojen on oltava asianmukaiset ja koulukeskus/monitoimitalohanke onkin suurimpia tulevan valtuustokauden eteenpäin vietävä asioita. On myös huolehdittava, että opettajilla on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen sekä opetustyöhön on riittävästi aikaa ja resursseja. Lapsiin ja nuoriin panostaminen, jos mikä on sijoittamista tulevaisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemistä!

Olen tehnyt kuntalaisena ruohonjuuritason toimia mm. tapahtumajärjestäjänä ja kyläyhdistystoiminnassa edesauttaakseni omalta osaltani viihtyisää ja virikkeellistä ympäristöä asua ja elää. Mielestäni on tärkeä tukea paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja muita toimijoita, jotka tekevät usein talkoovoimin töitä yhteiseksi hyväksi piristäen lähiympäristön ilmettä sekä järjestämällä tapahtumia ja harrastustoimintaa vauvasta vaariin.

Olen yksi Äkäslompolon valokuituverkon rakentaneen Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaistan perustajajäsenistä. Osuuskunnan perustamisen keskeisenä ajatuksena oli kehittää ja parantaa yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, lisätä kylän ja koko kunnan vetovoimaa, etätyön tekemisen mahdollisuuksia ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Toimia mahdollistajana. Vastaavia hankkeita on toteutettu muissakin Kolarin kylissä mikä on mahtava juttu! Kunnalla on näissäkin Eu-hankkeissa ollut tärkeä rooli mm. hankkeen aikaisen rahoituksen järjestäjänä. Vahva elinkeinopolitiikka ja elinvoimapalveluihin panostaminen on tärkeää. Innostetaan yrityksiä investoimaan kuntaamme.

Meidän on tärkeä kuunnella kuntalaisia. Huolehtia siitä, että kunnan eri osissa asuvat tulevat kuulluksi omaa arkea ja lähiympäristöä koskevissa asioissa. Ovathan he useimmiten arkensa parhaita asiantuntijoita. Mitä kehitettävää on ja miten priorisoimme asioita?

Kuntamme merkittäviä vetovoimatekijöitä ovat upeat kesä- ja talvireitit kunnan eteläosista aina pohjoiselle rajalle asti. Näiden korjausvelka kasvaa ja ylläpito sekä kehittäminen on pirstaloitunut. Miten saadaan käytettävissä olevat resurssit entistä tehokkaammin käyttöön? Uskon omaavani tähän kokonaisuuteen paljon tietoa, osaamista ja näkemystä kehittämistyöhön työhistoriani kautta. Ulkoilureiteillä on tärkeä merkitys niin kuntalaisille vapaa-ajan harrastusten näkökulmasta kuin vetovoimatekijänä matkailuelinkeinolle.

Mikä tekee Kolarista hyvän paikan asua, elää ja yrittää? Onhan meillä aivan upea luonto, puhdas ilma ja virtaavat vedet sekä asenne sole poka mikhään! Pidetään niistä kiinni ja tehdään kestäviä, vahvasti tulevaisuuteen katsovia päätöksiä.

Tähtiä en lupaa teille taivaalta, mutta positiivista asennetta, yhteistyön kulttuuria ja perusteltua päätöksentekoa lupaan tullessani valituksi.